СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Некрополът при църквата “Св.Димитър” – история на проучванията


Автори:
Мирко Робов БАН, България

Страници: 205-212

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


338 изтегляния от 3.7.2017 г.