СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кучето в погребалната практика по българските земи


Автори:
Тодор Овчаров

Страници: 225-229

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


818 изтегляния от 3.7.2017 г.