СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит


Автори:
Стефан Чохаджиев

Страници: 21-28

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


410 изтегляния от 3.7.2017 г.