За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит


Стефан Чохаджиев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


260 изтегляния от 3.7.2017 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Ireland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States