СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит


Автори:
Стефан Чохаджиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


296 изтегляния от 3.7.2017 г.