СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Локална terra sigillata от пътните станции Sostra и Ad radices по пътя Ескус – Филипопол


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 47-58

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


399 изтегляния от 3.7.2017 г.