СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи


Автори:
Владимир Попов

Страници: 75-86

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


312 изтегляния от 3.7.2017 г.