СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По въпроса за някои аспекти от балканската политика на Хабсбургите в края на XVIII в.


Автори:
Весела Пелова

Страници: 5-42

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1008 изтегляния от 2.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (679) / Bulgaria  (87) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (6) / Germany  (49) / Macedonia  (2) / Netherlands  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (10) / Sweden  (2) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (40) / United States  (121)