СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 708 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке

(изтегляния 1426 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски

(изтегляния 1122 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев

(изтегляния 753 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов

(изтегляния 1033 от 2.6.2017 г.)