СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 257 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке
(изтегляния 699 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски
(изтегляния 393 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев
(изтегляния 289 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов
(изтегляния 384 от 2.6.2017 г.)