СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 208 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке
(изтегляния 562 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски
(изтегляния 306 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев
(изтегляния 240 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов
(изтегляния 326 от 2.6.2017 г.)