СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 612 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке

(изтегляния 1297 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски

(изтегляния 1012 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев

(изтегляния 658 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов

(изтегляния 927 от 2.6.2017 г.)