СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова
(изтегляния 254 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев
(изтегляния 296 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев
(изтегляния 288 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Ваня Иванова Виолета Стойчева
(изтегляния 247 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов
(изтегляния 253 от 3.4.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 66 от 27.5.2019 г.)