СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова
(изтегляния 240 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев
(изтегляния 277 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев
(изтегляния 276 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Ваня Иванова Виолета Стойчева
(изтегляния 233 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов
(изтегляния 237 от 3.4.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 50 от 27.5.2019 г.)