СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова

(изтегляния 726 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев

(изтегляния 776 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев

(изтегляния 833 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Виолета Стойчева Ваня Иванова

(изтегляния 752 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 743 от 3.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 503 от 27.5.2019 г.)