СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова

(изтегляния 632 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев

(изтегляния 681 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев

(изтегляния 723 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Виолета Стойчева Ваня Иванова

(изтегляния 643 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 643 от 3.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 419 от 27.5.2019 г.)