СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi


Автори:
Красимира Мутафова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-15

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


292 изтегляния от 3.4.2017 г.