СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 172 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева
(изтегляния 157 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев
(изтегляния 203 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко
(изтегляния 407 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев
(изтегляния 289 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев
(изтегляния 161 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян
(изтегляния 198 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев
(изтегляния 173 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров
(изтегляния 262 от 15.5.2018 г.)