СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 199 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева
(изтегляния 187 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев
(изтегляния 229 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко
(изтегляния 476 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев
(изтегляния 342 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев
(изтегляния 191 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян
(изтегляния 241 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев
(изтегляния 218 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров
(изтегляния 315 от 15.5.2018 г.)