СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 148 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева
(изтегляния 137 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев
(изтегляния 161 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко
(изтегляния 286 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев
(изтегляния 222 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев
(изтегляния 134 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян
(изтегляния 153 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев
(изтегляния 146 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров
(изтегляния 196 от 15.5.2018 г.)