СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 563 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева

(изтегляния 534 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев

(изтегляния 685 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко

(изтегляния 1210 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев

(изтегляния 1057 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев

(изтегляния 646 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян

(изтегляния 1292 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев

(изтегляния 672 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров

(изтегляния 1047 от 15.5.2018 г.)