СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 155 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева
(изтегляния 142 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев
(изтегляния 168 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко
(изтегляния 309 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев
(изтегляния 236 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев
(изтегляния 139 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян
(изтегляния 166 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев
(изтегляния 151 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров
(изтегляния 208 от 15.5.2018 г.)