СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на:Д. Димитрова. Древна Месопотамия. Кратък курс лекции за студентите от специалност Арабистика. Център за източни езици и култура при Факултет па класически и нови филологии. София, 1994, 150 стр.


Автори:
Неделчо Неделчев

Страници: 94-98

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1065 изтегляния от 19.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (825) / Austria  (1) / Bulgaria  (70) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Germany  (36) / Portugal  (1) / Russian Federation  (8) / Sweden  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (24) / United States  (90)