СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на:Д. Димитрова. Древна Месопотамия. Кратък курс лекции за студентите от специалност Арабистика. Център за източни езици и култура при Факултет па класически и нови филологии. София, 1994, 150 стр.


Автори:
Неделчо Неделчев

Страници: 94-98

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


259 изтегляния от 19.1.2018 г.