СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Типология на основните политически потоци в българското общество 1918–1944 г.


Автори:
Николай Поппетров

Страници: 16-30

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


729 изтегляния от 19.1.2018 г.