СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер


Автори:
Пламен Русев

Страници: 49-60

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


232 изтегляния от 19.1.2018 г.