СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За кесарската промоция и владетелските инсигнии на хан Тервел


Автори:
Георги Атанасов

Страници: 61-72

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


227 изтегляния от 19.1.2018 г.