СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Селищното етнокултурно пространство и обредните трапези
Георги Георгиев
(изтегляния 223 от 22.3.2017 г.)

Теодор Теодоров като председател на VIII ОНС (1894–1896 г.)
Мариета Пенева
(изтегляния 242 от 22.3.2017 г.)

За евреите и антисемитизма в Средна Европа
Радослав Мишев
(изтегляния 243 от 22.3.2017 г.)

Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия
Валентин Спиридонов
(изтегляния 215 от 22.3.2017 г.)

Христо Родев – един българин в защита на евреите
Драгомир Георгиев
(изтегляния 250 от 22.3.2017 г.)

200 години от “Битката на народите
Валентин Спиридонов
(изтегляния 272 от 22.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 55 от 27.5.2019 г.)