СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Селищното етнокултурно пространство и обредните трапези
Георги Георгиев

(изтегляния 609 от 22.3.2017 г.)

Теодор Теодоров като председател на VIII ОНС (1894–1896 г.)
Мариета Пенева

(изтегляния 672 от 22.3.2017 г.)

За евреите и антисемитизма в Средна Европа
Радослав Мишев

(изтегляния 687 от 22.3.2017 г.)

Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 655 от 22.3.2017 г.)

Христо Родев – един българин в защита на евреите
Драгомир Георгиев

(изтегляния 692 от 22.3.2017 г.)

200 години от “Битката на народите
Валентин Спиридонов

(изтегляния 695 от 22.3.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 458 от 27.5.2019 г.)