СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Селищното етнокултурно пространство и обредните трапези
Георги Георгиев
(изтегляния 217 от 22.3.2017 г.)

Теодор Теодоров като председател на VIII ОНС (1894–1896 г.)
Мариета Пенева
(изтегляния 234 от 22.3.2017 г.)

За евреите и антисемитизма в Средна Европа
Радослав Мишев
(изтегляния 229 от 22.3.2017 г.)

Еврейският въпрос в националсоциалистическа Германия
Валентин Спиридонов
(изтегляния 204 от 22.3.2017 г.)

Христо Родев – един българин в защита на евреите
Драгомир Георгиев
(изтегляния 241 от 22.3.2017 г.)

200 години от “Битката на народите
Валентин Спиридонов
(изтегляния 261 от 22.3.2017 г.)

Съдържание
(изтегляния 44 от 27.5.2019 г.)