СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Демографски измерения на еврейското етническо присъствие в България през периода 1878–1946 г.


Автори:
Щелиян Щерионов

Страници: 166-175

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 22.3.2017 г.