СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Учебно-изследователската дейност като средство за формиране на умения за характеристика на личности от историята


Автори:
Антоанета Палангурска

Страници: 182-186

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


682 изтегляния от 22.3.2017 г.