СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация


Автори:
Виолета Стойчева

Страници: 187-192

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 22.3.2017 г.