СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пейковска, П. Българските общности в Унгария през ХIХ-ХХ в. Миграции и историко- демографска характеристика. С., 2011, 402 с.


Автори:
Калчо Калчев

Страници: 225-228

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


223 изтегляния от 22.3.2017 г.