СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проекциите на подарената свобода [Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в Ново време. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. 203 с. 229


Автори:
Валентин Спиридонов

Страници: 229-232

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 22.3.2017 г.