СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кръгла маса, посветена на 70-годишнината от спасяването на българските евреи


Автори:
Милен Михов

Страници: 139-141

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 22.3.2017 г.