СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Антиюдаизмът в законодателството на късноантична и средновековна Европа (III–ХV в.). Опит за кратък обзор


Автори:
Ивелин Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


211 изтегляния от 22.3.2017 г.