СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки по въпроса за чужденците в историята на Първото българско царство (680 – 870 г.)


Автори:
Иван Христов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


288 изтегляния от 1.6.2017 г.