СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки по въпроса за чужденците в историята на Първото българско царство (680 – 870 г.)


Автори:
Иван Христов Исторически музей – Габрово, България

Страници: 81-85

Резюме:

A brief attempt to present some aspects of the problem is made. There are tracked the data for the presence of foreigners in the period of 680 – 870.


Ключови думи:

First Bulgarian Empire, foreigner, Bulgaria, Byzantium

Изтегляне


442 изтегляния от 1.6.2017 г.