СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Военнопленниците в българо-сръбските отношения през Ранното средновековие


Автори:
Янко Христов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


357 изтегляния от 1.6.2017 г.