СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Зараждане и първи стъпки на Евангелистката църква в Струмица


Автори:
Стоил Димитриев

Страници: 99-103

Резюме:

The present research examines the penetration and upholding of the evangelic ideas in Strumitsa and the adjoining villages Monospitivo, Koleshnitsa and Velyusa. The determination of the evangelic followers leads also to formation of ecclesiastical societies and functioning of educational institutions


Ключови думи:

America board, evangelic church, evangelic school, persecutions of the Evangelicals

Изтегляне


283 изтегляния от 1.6.2017 г.