СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ктиторски изображения и надписи в манастири и църкви на Видинската епархия от XIV – XIX век


Автори:
Атанаска Стамболийска

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


459 изтегляния от 1.6.2017 г.