СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Коя църква с патрон св. Георги е издигната през XVI век в Арбанаси?


Хитко Вачев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 1.6.2017 г.