СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата история


Автори:
Тодор Моллов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


226 изтегляния от 1.6.2017 г.