СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

30 май 1453 г. Византийският воин: опит за реконструкция на външния облик и снаряжението


Автори:
Станимир Димитров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 1.6.2017 г.