СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Властовата харизма на името „Йоан” през Средновековието


Автори:
Димитър Димитров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


311 изтегляния от 1.6.2017 г.