СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пришълците: Динамика на миграциите, социален статус и адаптация (на примера на османски регистрови данни от XVI – XVII в. относно Никополски санджак)


Автори:
Красимира Мутафова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


411 изтегляния от 1.6.2017 г.