СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Североизточна България в писмените извори по време на варварските нашествия през XI – XII век


Автори:
Валентин Плетньов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


341 изтегляния от 1.6.2017 г.