Монета на Исаaк II Ангел от средновековния Просек – нумизматичен паметник от времето на Добромир Хриз?


Симеон Антонов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


312 изтегляния от 1.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Indonesia / Italy / Macedonia / Romania / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States