СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Монета на Исаaк II Ангел от средновековния Просек – нумизматичен паметник от времето на Добромир Хриз?


Автори:
Симеон Антонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


343 изтегляния от 1.6.2017 г.