СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

На какво ни учи историята ? Интервю с доц. Иван Лазаров


Автори:
Николай Хрисимов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 10-15

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


456 изтегляния от 1.6.2017 г.