СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новите археологически проучвания на ранновизантийската и средновековна крепост Туида в Сливен – един провален проект


Автори:
Борис Борисов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


355 изтегляния от 1.6.2017 г.