СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Патрицият Органа (Червеният кан, Бу-юргана, Моходу-хеу ?) и началото на българската държавност


Автори:
Георги Атанасов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


427 изтегляния от 1.6.2017 г.