Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. II. Ханът / канът в титулната практика и социално-политическата действителност на средновековното българско общество


Стефан Йорданов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


330 изтегляния от 1.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Indonesia / Ireland / Macedonia / Netherlands / Romania / Russian Federation / Serbia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States