СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. II. Ханът / канът в титулната практика и социално-политическата действителност на средновековното българско общество


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


379 изтегляния от 1.6.2017 г.