СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2016 / Том 24 / Брой 1

Статии

Пропаганда и история в епохата на хан Крум
Момчил Младенов

(изтегляния 2193 от 30.6.2016 г.)

Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.)
Тодор Галунов

(изтегляния 1183 от 30.6.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 387 от 18.5.2021 г.)