Международна научна конференция по случай 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”


Анелия Маркова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


653 изтегляния от 30.6.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Italy / Macedonia / Poland / Romania / Russian Federation / Serbia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States