СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Международна научна конференция по случай 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”


Автори:
Анелия Маркова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


743 изтегляния от 30.6.2016 г.