СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа наука. В памет на Тодор Ташев (1928 – 2015)


Автори:
Стефан Йорданов Тодорка Михалева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1561 изтегляния от 30.6.2016 г.