СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.


Автори:
Николай Кънев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Пламен Павлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 161-161

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


357 изтегляния от 28.6.2017 г.