Мирни договори и съглашения на Българската държава с Ромейската империя до 717 г.


Георги Атанасов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


450 изтегляния от 28.6.2017 г.
Albania / Asia/Pacific Region / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Italy / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Senegal / Serbia / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States