СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мирни договори и съглашения на Българската държава с Ромейската империя до 717 г.


Автори:
Георги Атанасов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


488 изтегляния от 28.6.2017 г.