СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Д. Агре. (Ред.): Агре, Д., Св. Йорданов, Ат. Койчев. Тракийски владетелски дом край село Синеморец. Том І. София: Авалон Пъблишинг ЕООД, 2016


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 205-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


348 изтегляния от 28.6.2017 г.