СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Тодор Петров. Затова как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм. Варна, 2016


Автори:
Невян Митев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


245 изтегляния от 28.6.2017 г.