СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Арбанаси през османската епоха (XV–XIX в.) (история, стопанско развитие, просветно дело)


Автори:
Веселин Горанчев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


791 изтегляния от 28.6.2017 г.