СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Иван Тютюнджиев. Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871). Велико Търново: Ровита, 2016, 335 с.


Автори:
Светла Атанасова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 28.6.2017 г.