Рец. на: Иван Тютюнджиев. Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871). Велико Търново: Ровита, 2016, 335 с.


Светла Атанасова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 28.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Moldova, Republic of / Norway / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States