СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: М. Палангурски. Адвокати. Управление. Политика (1879 – 2016). Велико Търново: Фабер, 2016, 215 с.


Автори:
Веселин Янчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 224-225

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


323 изтегляния от 28.6.2017 г.