СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съчинението „Responsa contra Claudium“ на Дангъл: глас от девети век в защита на светите кръст и икони


Автори:
Юлиян Великов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 67-73

Резюме:

Статията разглежда проблема за християнския образ (св. икони) през девети век на Запад и по- конкретно аргументите на известния ирландски монах и учен Дангъл в отговор на епископ Клавдиевото отрицание на светите Кръст и икони. Ехото от Дангъловите защитни аргументи може лесно да се проследи в текстовете на по- късни автори като архиепископ Йонас от Орлеан и Валафрид Страбо.


Ключови думи:

Каролинги, иконоборство, иконопочитание

Изтегляне


395 изтегляния от 28.6.2017 г.