СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образователното дело на протестантите в Струмица от края на XIX в. до 1912 г.


Автори:
Стоил Димитриев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


272 изтегляния от 28.6.2017 г.